Studio Blog

İngiliz Hükümeti Çocuklara Mindfulness Öğretecek

Mindfulness Children

Batı’da dikkati şu ana odaklamak artık ne yoganın ne de kurumsal eğitim dinamiklerinin bir uzantısı.

İngiliz hükümeti mindfulness pratiklerinin stresi, kaygıyı ve depresyonu azaltıp azaltmadığını görmek için 200’den fazla okulda yaşları 8-12 arasında değişen çocuklar üzerine araştırma yürütmeye karar verdi.

Genellikle mindfulness derslerinde çocuklara rahatsız edici düşüncelerini birer otobüse benzetmeleri ve geçip gittiklerini hayal etmeleri isteniliyor. Ayrıca rahatlamayı sağlamak için 7/11 egzersizinden de faydalanılıyor. Nefeslerini 7 saniyede almaları ve 11 saniyede vermeleri ile çocuklar stres seviyelerini azaltabiliyorlar.

Dünyanın dört bir yanında, okullar çocukların dil, matematik ve diğer becerilerini arttırmaları için baskıyı arttırıyorlar. Fakat internet ve sosyal medyayla dikkati dağılmış bir nesle dersler konusunda baskı yapmak, bir süre sonra endişe ve stresi tetikleyebiliyor.

İngiltere Kamu Politikaları Araştırma Enstitüsü’nün yaptığı son araştırmaya göre her 3 çocuktan 1’inde teşhis edilebilir bir zihinsel sağlık sorunu var ve okul müdürlerinin geçtiğimiz 5 yılda zihinsel kaynaklı sorunlarda artma olduğunu belirtiyor.

Ulusal Sağlık Servisi (NHS)’ne bağlı 300 doktorun yaptığı araştırmaya göre 11-18 yaş arasındaki çocukların kendilerine zarar verme oranı  son 5 yıla göre %61 artmıştır. The Guardian gazetesi bu çocuklara sağlanan tıbbi desteğin %83’ünün “yetersiz” veya “tamamen yetersiz” olduğunu belirtmiştir.

Pek çok okulun kendi mindfulness girişimleri olsa da hala yetersizdir. İngiltere merkezli Eğitim Bağışı Vakfı aileler arasındaki gelir eşitsizliğini kapatmak için benzer programları maddi durumu yetersiz çocukların üstünde kaygı ve endişeyi azaltmak için uygulamaktadır. Bu programlardan bazıları şunlardır:

Arkadaşlar:

Gençlere kaygı duygularını tanımlama ve yönetme konusunda pratik becerileri öğretmeye yardımcı olacak 10 haftalık bir program.

Gençlerde Sağlıklı Zihinler Geliştirmek:

Öğrencilerin refahını ve motivasyonunu artırmak için bilişsel davranış terapisi kullanan bir dizi program.

Alternatif Düşünme Stratejilerinin Teşvik Edilmesi:

İlkokuldaki çocukların davranışlarını yönetmelerine, duygularını anlamalarına ve başkalarıyla iyi çalışmasına yardımcı olmayı amaçlayan okul temelli bir sosyal ve duygusal öğrenme müfredatı.

Kaynak:  By Jenny Anderson, March 14, 2017, QUARTZ, “The UK government will teach eight-year-olds mindfulness to tackle spike in kids’ mental health problems”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir