Studio Blog

İş Yerinde Mindfulness ve Liderlik Eğitimi

İş Yerinde Mindfulness

Günümüzün küresel çalışma ortamı,  ileri düzeyde bilişsel ve kişilerarası becerilerin yanı sıra yüksek performansı sürdürebilecek enerjiye sahip bireyleri tercih etmektedir. Gene de işgücündeki çoğu kişi kendilerini üretimin ortasında sıkışmış, stresli ve temel değerlerinden kopuk halde bulmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre ortalama bir insan 90,000 saati, ömürlerinin 1/3 ünü, işte harcamaktadır.

Mindfulness, tam bir dikkatle şu anda olma becerisi kazandırarak, liderlerin ve işgücünün iyi hissetme ve optimum potansiyelde çalışma becerisini güçlendirir.

Harvard Business Review’deki bir makale mindfulness ile ilgili şunları söylemektedir:

“Mindfulness artık yöneticiler için sahip olmanın ekstra avantaj sağladığı bir yetenek olarak değerlendirilmemelidir.  Aksine zihnimizi sağlıklı tutma, etkili karar alma, kendimizi toksik stresten korumanın bir yolu olarak olması ve öğrenilmesi zorunlu bir yetenek olarak kabul edilmelidir.”

2017 yılında Avukatlar için İyi Hissetme Görev Birimi yayınladığı bir raporda mindfulnessı odaklanma, konsantrasyon, hafıza ve bilişsel beceriler açısından faydalı bulduğunu belirtmiş ve önermiştir.

Brown Mindfulness Center olarak biz de aşağıdaki konularda Mindfulness’dan yararlanabileceğinizi belirtmek isteriz.

-odaklanma: dikkati kontrol etme, odaklama ve sürdürme

-bilişsel performans:  esnek düşünme, problem çözme, karar verme

-duygusal regülasyon: olaylara otomatik değil incelikle tepki verebilme

-kişilerararası beceri gelişimi: iletişim ve işbirliğini arttırma

-dayanıklılık: stresle baş etme

-iyi hissetme:  iş ve hayata anlamlı bir şekilde katılma

 

Kaynak:  Brenda Fingold, Certified Mindfulness-Based Stress Reduction Teacher,  Brown School of Public Health

“Mindfulness in the Workplace and Leadership Training”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir